Edyta Puchowska

Artystka! Tworzy ozdoby, figurki, dekoracje. Ma talent.